XIII ogólnopolska konferencja szkoleniowa „Stacje Kontroli Pojazdów – 2017”

XIII ogólnopolska konferencja szkoleniowa „Stacje Kontroli Pojazdów – 2017”

Konferencja
23-25.05.2017
hotel Mercure Kasprowy w Zakopanem

Organizator: Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów


kontakt


O wydarzeniu

To największe w Polsce spotkanie branży związanej z badaniami technicznymi. Główne punkty programu będą dotyczyć zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz kształtu prawa polskiego po dostosowaniu do wymogów Dyrektywy 2014/45/EU.

W trakcie konferencji przewidziano liczne referaty omawiające problemy natury techniczno-prawnej związane kontrolą techniczną pojazdów, dyskusje panelowe dotyczące różnych aspektów działalności stacji kontroli pojazdów, jak również punkty informacyjne m.in. TDT. Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów zaprasza do udziału w konferencji wszystkich zainteresowanych tematyką badań technicznych pojazdów.

Branże