Kto wykonuje przeglądy okresowe urządzeń w Stacji Kontroli Pojazdów?

Stacja kontroli pojazdów, SKP © Maciej Blum

Udostępnij:

Zagadnienia przeglądów okresowych urządzeń w Stacji Kontroli to problem „nierozwiązany od zarania dziejów”. Zgodnie z par. 14 Dz. Ustaw nr 40, mamy urządzenia, które podlegają dwóm rodzajom kontroli. Pierwsza to kontrola metrologiczna i podlegają pod nią analizatory spalin oraz przyrządy do kontroli ciśnienia w ogumieniu. Drugi rodzaj to kontrola z ramienia dozoru technicznego, w tym zakresie kontrolowane są dźwigniki, w tym kanałowe (za wyjątkiem tych z napędem ręcznym) oraz zbiorniki ciśnienia (sprężarki).

Pozostałe urządzenia stanowiące obowiązkowe wyposażenie SKP podlegają okresowej kontroli eksploatacyjnej. I w tym momencie zaczynają się problemy, ponieważ należy rozgraniczyć w tym zakresie dwie istotne kwestie: przeglądy okresowe oraz naprawy i serwisowanie.Ustawodawca nie określił, kto ma być wykonawcą przeglądów okresowych, więc mamy tu dowolność interpretacji i „argumentacji ekonomicznej”. Istnieją stacje, w których przeglądy okresowe wykonywane są „we własnym zakresie” przez parę lat do czasu aż urządzenie ulegnie awarii. Dopiero w ostatnim momencie wkraczają serwisy autoryzowane. Kto wykonuje przeglądy w poprzednich latach, w jakim zakresie i w oparciu o jaką wiedzę, tego nie wie nikt. Dla stacji ważny jest wpis do „karty okresowej kontroli”!

W związku z tym są stacje, które zlecają wykonanie przeglądów autoryzowanym serwisom, a są stacje, które przez lata nie robią tego, aż do pierwszej awarii urządzeń!

Brak regulacji powoduje, że na przykład analizator spalin jest kontrolowany co pół roku, a urządzenie do kontroli hamulców ani razu – bywa nawet, że przez 20 lat eksploatacji (pomimo zaleceń producentów urządzeń). Mitem też są opinie stacji kontroli o bardzo drogich przeglądach serwisowych. W naszej firmie koszt przeglądu serwisowego to ok. 1300 zł na rok.

Specyfika technologiczna urządzeń stanowiących wyposażenie SKP oraz odpowiedzialność, wynikająca z faktu używania ich jako narzędzi do oceny bezpieczeństwa powinna determinować właścicieli SKP do właściwej opieki nad urządzeniami przez autoryzowane serwisy, które posiadają wiedzę, doświadczenie i odpowiednie narzędzia do naprawy i obsługi tych urządzeń.

Realnym obowiązkiem, spoczywającym na właścicielu stacji kontroli to zapewnienie sprawnych urządzeń, które gwarantują wiarygodny wynik pod względem metrologicznym, bo to diagnosta swoim podpisem poświadcza sprawność pojazdu.Źródło: Cartec

Udostępnij:

DrukujKrzysztof Wiśniewski
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również